Akdeniz bölgesinde su, tarım ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projeler destekleyen PRIMA Programı’nın 2020 Çağrıları için katılım kuralları, çağrı konuları ve bütçe bilgilerini içeren bir Oryantasyon Belgesi yayınladı.

Çağrıların Şubat ayında açılması öngörülmektedir ve Oryantasyon Belgesi’nde belirtilen çağrı takvimleri geçerli değildir. Ayrıca, ilgili çağrı planı henüz AB Komisyonu tarafından onaylanmadığı için çağrı konularında değişiklik olması ihtimali de bulunmaktadır.

Bu Oryantasyon Belgesinin amacı, Programa başvuruda bulunmak isteyen araştırmacıların Program hakkında ön bilgi sahibi olmasını ve hazırlık yapmaya başlamalarını sağlamaktır.  

Oryantasyon Belgesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

PRIMA Programı hakkında detaylı bilgi için; PRIMA resmi websitesine buradan, TÜBİTAK’ın PRIMA websayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

PRIMA Girişimi kapsamında açılacak olan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyumun en az 3 farklı katılımcı ülkenin araştırmacılarından oluşması şartı bulunmaktadır. Bu ülkeler;

  1. AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesi: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya
  2. PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülke: Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Lübnan, Mısır
  3. Herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesi (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır.

Program kapsamında açılan çağrılara başvurmak amacıyla ortak bulmak ve konsorsiyum oluşturmak için PRIMA resmi internet sayfasında yer alan Ortak Bulma Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

PRIMA Programı Section 1 (Bölüm 1) ve Section 2 (Bölüm 2) olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Her iki Bölüm kapsamında 2020 yılında açılması planlanan çağrılar şöyledir:

Bölüm 1 (Section 1): AB Fonu ile Desteklenen Projeler

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenmektedir. Konsorsiyum ortaklarının yalnızca PRIMA’ya online başvuru yapması yeterlidir.

Bölüm 1 (Section 1) – 2020 Yılı Muhtemel Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 1.1.1 (IA): İklim değişikliği koşulları altında, Akdeniz’de su kaynaklarının sürdürülebilir ve entegre bir şekilde yönetilmesi

Implementing sustainable, integrated management of water resources in the Mediterranean, under climate change conditions

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1 Genetik Koruma ve Hayvan Yemleri

Genetic Conservation and Animal Feeds

  • Konu 1.2.1 (RIA): Yerel Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Değerlenmesi

Conservation and valorisation of local Animal Genetic Resources

  • Konu 1.2.1 (IA): Alternatif Hayvan Yemleri

Alternative animal feeds

 

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 1.3.1 (IA): Geleneksel Akdeniz gıda ürünlerinin sağlığa faydalarının değerlendirilmesi

Valorising the health benefits of Traditional Mediterranean food products

 

Nexus (Yatay Kesen) Tema:

Konu 1.4.1 (IA): Optimum ekonomik gelişim sağlama, yüksek çevre koruma düzeyine ulaşma ve doğal kaynaklara adil erişim sağlamada Su-Ekosistem-Gıda Nexus yaklaşımının faydalarının gösterilmesi.

Demonstrating benefits of the Water-Ecosystem-Food Nexus approach in delivering optimal economic development, achieving high level of environmental protection and ensuring fair access to natural resources.

 

Bölüm 2 (Section 2): Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenmektedir. Bu kapsamda, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.

 

Bölüm 2 (Section 2) – 2020 Yılı Muhtemel Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

 

Konu 2.1.1 (RIA): Küçük ölçekli çiftliklerin sulama verimliliğini artırmak için düşük maliyetli, yalın çözümler

Low cost, lean solutions for enhancing irrigation efficiency of small-scale farms

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

 

Konu 2.2.1 (RIA): Direncin sağlanması için tarım geçim sistemlerinin yeniden tasarlanması

Re-design the agro-livelihood systems to ensure resilience

 

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

 

Konu 2.3.1 (RIA): Tüketiciler için adil fiyat ve çiftçiler için makul kâr payı için tarımsal gıda tedarik zinciri sisteminin yeni optimizasyon modelleri

New optimization models of the agro food supply chain system to fair price for consumers and reasonable profit share for farmers