Akdeniz’de su, tarım, gıda, tarım-gıda değer zinciri temalarında uluslararası ortak projeler destekleyen PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya başlandı.

Çağrılar hakkında detaylı bilgi için PRIMA resmi internet sitesine buradan, TÜBİTAK’ın PRIMA internet sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Konsorsiyumlarda yer alabilmek üzere ortaklık ilanlarına başvurmak veya ilan vermek için Ortak Bulma Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, PRIMA çağrıları kapsamında proje sunmak isteyen araştırmacılarımızın yararlanabilmeleri için 25-26 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimin kayıtlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1. Gün, 25 Ocak 2021: https://www.youtube.com/watch?v=A1Y8tvC5qm4&ab_channel=T%C3%9CB%C4%B0TAK…

2. Gün, 26 Ocak 2021: https://www.youtube.com/watch?v=6v2bojVx-eo&ab_channel=T%C3%9CB%C4%B0TAK…

Eğitim programına buradan, eğitimde yapılan sunumlara ise buradan ulaşabilirsiniz.

PRIMA Programı 2021 Çağrıları

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır:

Bölüm 1 (Section 1): AB Fonu ile Desteklenen Projeler

Bölüm 2 (Section 2): Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler (AB katkısı olmaksızın)

Bölüm 1 kapsamındaki projeler program süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenecektir. Bu kapsamda, yalnızca PRIMA’ya çevrim içi başvuru yapılması yeterlidir.

Bölüm 1 (Section 1) – 2021 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 1.1.1 (RIA): Arazi tahribatı ve çölleşmeyle mücadele ve ekosistem restorasyonunu teşvik etmek için sürdürülebilir toprak ve su yönetimi

Sustainable soil and water management for combating land degradation and desertification and promoting ecosystem restoration.

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1 (IA): Organizasyonel iyileştirmeler ve yeni değer zinciri yönetişim modelleri ile küçük ölçekli tarım sistemlerinin çevresel ve sosyo-ekonomik performansının artırılması

Increasing environmental and socio-economic performance of small scale farming systems through improvements in organisational aspects and new value chain governance models

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 1.3.1 (IA): Çevresel, sosyal ve sağlık yönleri de göz önünde bulundurularak sürdürülebilir bir beslenme modeli olarak Akdeniz beslenme biçimine bağlılığın artırılması

Increase adherence to the mediterranean diet as a sustainable pattern including environmental, social and health aspects

Nexus (Yatay Kesen) Tema:

Konu 1.4.1 (IA): Akdeniz bölgesindeki Su-Enerji-Gıda-Ekosistem kaynaklarının Nexus yönetimi hakkındaki bilgilerden yararlanma: kavramlardan pratik çözümlere

Leveraging knowledge on the Nexus management of Water-EnergyFood-Ecosystems resources in the Mediterranean region: from concepts to practical solutions.

Bölüm 1 Çağrı Takvimi:

1. Aşama Son Başvuru: 13/04/2021

2. Aşama Son Başvuru: 09/09/2021

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. Bu kapsamda, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Konsorsiyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.

Bölüm 2 (Section 2) – 2021 Yılı Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 2.1.1 (RIA): Uyarlanabilir su yönetimiyle Akdeniz’de su kıtlığının azaltılması

Alleviating Mediterranean water scarcity through adaptive water governance

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 2.2.1 (RIA): Ekosistem hizmetlerini ve biyoçeşitliliği artırmak, küçük tarım sistemlerini iklim değişikliğine adapte etmek ve çiftçilerin gelirlerini artırmak için agroekolojik uygulamalara dayalı saha uygulamalarının geliştirilmesi

Up-scaling field practices based on agroecological practices to increase ecosystem services and biodiversity, to adapt the small farming systems to climate change and to increase farmers incomes

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 2.3.1: Uyarlanmış teknolojileri, akıllı tarım-gıda tedarik zincirini ve kriz yönetimi araçlarını kullanarak küçük ölçekli çiftliklerin küresel zorluklara ve COVID benzeri krizlere karşı dirençlerini artırmak

Increasing the resilience of small-scale farms to global challenges and COVID-like crisis by using adapted technologies, smart agri-food supply chain and crisis management tools

Bölüm 2 Çağrı Takvimi:

Uluslararası Başvuru

1. Aşama Çağrı Başlangıcı (PRIMA): 05/03/2021

1. Aşama Son Başvuru (PRIMA): 21/04/2021

Başvuru adresi: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Ulusal Başvuru

1. Aşama başvurular için sistemin açılması: 17/03/2021

1. Aşama Son Başvuru: 28/04/2021, saat 17.00

E-imza sürecinin tamamlanması için son tarih: 04/05/2021, saat 17.00*

Başvuru adresi: https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Ulusal başvurular yalnızca e-imzalı olarak alınmaktadır, ıslak imzalı belge ile başvuru kabul edilmemektedir.

*Çevrim içi sistemde yapılan başvurular en geç 28/04/2021, saat 17.00 itibariyle mutlaka tamamlanmış ve onaylanmış olmalıdır. Bu tarihe kadar onaylanan başvuruların, proje yürütücüsü ve kurum yetkilisi tarafından elektronik olarak imzalanması, bütün imzaların tamamlanması için son tarih 04/05/2021, saat 17.00’dır.

Ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

İletişim

PRIMA Programı ulusal başvuru süreci ile ilgili:

prima@tubitak.gov.tr

PRIMA uluslararası başvuru süreci ile ilgili:

Çağrı teması

İrtibat kişisi

E-posta adresi

Su temalı çağrılar için

Marco Orlando

marco.orlando@prima-med.org

Tarım temalı çağrılar için

Fabrice Dentressangle

fabrice.dentressangle@prima-med.org

Gıda-Tarım Değer Zinciri (Agro-Food) temalı çağrılar için

Mohamed Wageih

mohamed.wageih@prima-med.org

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/prima-programi-2021-cagrilari-basvurulara-acildi