Akdeniz bölgesinde su,  tarım  ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projeler destekleyen PRIMA Programı’nın 2021 Çağrıları için katılım kuralları, çağrı konuları ve bütçe bilgilerini içeren bir Oryantasyon Belgesi yayınladı.

Bu Oryantasyon Belgesinin amacı, Programa başvuruda bulunmak isteyen araştırmacıların Program hakkında ön bilgi sahibi olmasını ve hazırlık yapmaya başlamalarını sağlamaktır. Belgede belirtilen çağrı takvimleri geçerli değildir. Ayrıca, ilgili çağrı planı henüz AB Komisyonu tarafından onaylanmadığı için çağrı konularında değişiklik olması ihtimali de bulunmaktadır.

Oryantasyon Belgesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

PRIMA Programı hakkında detaylı bilgi için; PRIMA resmi websitesine buradan, TÜBİTAK’ın PRIMA websayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

PRIMA Girişimi kapsamında açılacak olan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyumun en az 3 farklı katılımcı ülkenin araştırmacılarından oluşması şartı bulunmaktadır. Bu ülkeler;

  1. AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesi: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya

  2. PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülke: Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Lübnan, Mısır

  3. Herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesi (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır.

Program kapsamında açılan çağrılara başvurmak amacıyla ortak bulmak ve konsorsiyum oluşturmak için PRIMA resmi internet sayfasında yer alan Ortak Bulma Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

PRIMA Programı Section 1 (Bölüm 1) ve Section 2 (Bölüm 2) olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Her iki Bölüm kapsamında 2021 yılında açılması planlanan çağrılar şöyledir:

 

Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenen Projeler

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenmektedir. Konsorsiyum ortaklarının yalnızca PRIMA’ya online başvuru yapması yeterlidir. Ayrıca ulusal başvuru yapılmayacaktır.

 

Bölüm 1 (Section 1) – 2021 Yılı Olası Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 1.1.1 (RIA): Arazi tahribatı ve çölleşmeyle mücadele ve ekosistem restorasyonunu teşvik etmek için sürdürülebilir toprak ve su yönetimi

Sustainable soil and water management for combating land degradation and desertification and promoting ecosystem restoration.

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 1.2.1 (IA): Organizasyonel iyileştirmeler ve yeni değer zinciri yönetişim modelleri ile küçük ölçekli tarım sistemlerinin çevresel ve sosyo-ekonomik performansının artırılması

Increasing environmental and socio-economic performance of small scale farming systems through improvements in organisational aspects and new value chain governance models

 

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 1.3.1 (IA): Çevresel, sosyal ve sağlık yönleri de göz önünde bulundurularak sürdürülebilir bir beslenme modeli olarak Akdeniz beslenme biçimine bağlılığın artırılması

Increase adherence to the mediterranean diet as a sustainable pattern including environmental, social and health aspects

 

Nexus (Yatay Kesen) Tema:

Konu 1.4.1 (IA): Akdeniz bölgesindeki Su-Enerji-Gıda-Ekosistem kaynaklarının Nexus yönetimi hakkındaki bilgilerden yararlanma: kavramlardan pratik çözümlere

Leveraging knowledge on the Nexus management of Water-EnergyFood-Ecosystems resources in the Mediterranean region: from concepts to practical solutions.

 

Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenen Projeler

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenmektedir. Bu kapsamda, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin PRIMA’ya yapacakları ortak başvuruya ek olarak, kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir. Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.

Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kamu ve özel sektörden araştırmacılar ulusal başvurularını https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapacaklardır.

 

Bölüm 2 (Section 2) – 2021 Yılı Olası Çağrı Başlıkları

Tema 1: Su Yönetimi

Konu 2.1.1 (RIA): Uyarlanabilir su yönetimiyle Akdeniz su kıtlığının azaltılması

Alleviating Mediterranean water scarcity through adaptive water governance

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

Konu 2.2.1 (RIA): Ekosistem hizmetlerini ve biyoçeşitliliği artırmak, küçük tarım sistemlerini iklim değişikliğine adapte etmek ve çiftçilerin gelirlerini artırmak için organik tarıma dayalı saha uygulamalarının geliştirilmesi

Up-scaling field practices based on organic agriculture to increase ecosystem services and biodiversity, to adapt the small farming systems to climate change and to increase farmers incomes

 

Tema 3: Tarım-Gıda Değer Zinciri

Konu 2.3.1: Uyarlanmış teknolojileri, akıllı tarım-gıda tedarik zincirini ve kriz yönetimi araçlarını kullanarak küçük ölçekli çiftliklerin küresel zorluklara ve COVID benzeri krizlere karşı dirençlerini artırmak

Increasing the resilience of small-scale farms to global challenges and COVID-like crisis by using adapted technologies, smart agri-food supply chain and crisis management tools