PRIMA Programı kapsamında 1001 Programı çerçevesinde desteklenecek olan araştırmacılar için proje bütçesi 720.000 TL olmuştur.

Akdeniz’de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeler destekleyecek olan PRIMA Programı kapsamında proje başvuruları alınmaya devam edilmektedir. Çağrılar hakkında detaylı bilgiye http://prima-med.org/calls-for-proposals/ adresinden ulaşabilirsiniz.

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek uluslararası projeler 2 Bölüme ayrılmaktadır:

 • Bölüm 1: AB Fonu ile Fonlanacak Projeler
 • Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Fonlanacak Projeler (AB katkısı olmaksızın)

Bölüm 1 kapsamındaki projeler programın süresi boyunca, Ufuk2020 Programı’ndan PRIMA’ya tahsis edilmiş olan fon ile desteklenecektir.

Bölüm 2 kapsamındaki projeler ise AB katkısı olmaksızın, yalnızca ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA’ya taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. Bu kapsamda, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir.  Konsorisyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, başvurularını TÜBİTAK’a yapacaklardır.

Bölüm 1 çağrı konuları ve başvuru tarihleri:

Bölüm 1: AB Fonu ile Desteklenecek Projeler

Bu bölüm kapsamında 3 çağrı açılmış olup, çağrı temaları ve alt başlıkları aşağıda belirtilmektedir.

Tema 1: Su Yönetimi

Çağrı Başlığı: Gıda ve tarım üretimi için suyun yeniden kullanımı ve arıtımı

 

Tema 2: Tarım Sistemleri

Çağrı Başlığı: Akdeniz tarımsal ekosistemlerinin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi

 

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

Çağrı Başlığı: Küçük toprak sahipleri ve KOBİler aracılığıyla Akdeniz tarım-gıda zincirinde inovasyon yapılması

 

Bölüm 1 – Çağrı Takvimi

1. Aşama Son Başvuru: 17 Nisan 2018

2. Aşama Son Başvuru: 15 Eylül 2018

 

Bölüm 2: Ulusal Fonlar ile Desteklenecek Projeler

Bu bölüm kapsamında tek bir çağrı açılmış olup, çağrı temaları ve alt başlıkları aşağıda belirtilmektedir. Bölüm 2 kapsamında Türkiye’de yerleşik araştırmacılar http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden, firmalar ise https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm adresinden aşağıda belirtilen çağrı takvimine uygun olarak TÜBİTAK’a başvurularını yapabilirler.

Bölüm 2 çağrı konuları ve başvuru tarihleri:

Tema 1: Su Yönetimi

 • Su kaynaklarının havza ve akiferlerde mevcudiyeti ve kalitesi
 • Sürdürülebilir, bütünleşmiş su yönetimi
 • Arıtma teknolojileri ve uygulamaları

Tema 2: Tarım Sistemleri

 • Tarımın, iklim değişikliğine adaptasyonu
 • Hayvan ve bitki hastalıklarının oluşumunun engellenmesi
 • Kazanç elde edilmesini sağlayacak, istihdam yaratabilecek, dengeli bölgesel gelişime katkıda bulunabilecek tarım sistemlerinin geliştirilmesi

Tema 3: Tarım-Gıda Zinciri

 • Geleneksel Akdeniz gıda ürünlerine değer kazandırılması
 • Yerel gıda zincirlerinde gıda güvenliği
 • Akdeniz halkının beslenme düzenindeki değişimlerin etkileri ve sürdürülebilir beslenme düzenleri

 

Bölüm 2 – Çağrı Takvimi

1001 Programı Çerçevesinde Desteklenecek Araştırmacılar İçin:

Maksimum proje süresi 36 ay, maksimum proje bütçesi (PTİ ve Kurum Hissesi hariç) 720.000 TL olabilmektedir.

1. Aşama Son Başvuru (online sistem): 27 Mart 2018 (hem uluslararası, hem ulusal başvuru için son tarih)

1. Aşama Başvurular için İmzalı Belgelerin TÜBİTAK’a İletilmesi: 3 Nisan 2018

Etik Kurul ve/veya Yasal/Özel İzin Belgelerinin TÜBİTAK’a İletilmesi: 10 Nisan 2018

2. Aşama Başvurular: 4 Ağustos – 4 Eylül

İmzalı belgelerin iletileceği adres:

TÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Tunus cad. No: 80, 06100

Kavaklıdere, Çankaya

ANKARA

 

1509 Programı Çerçevesinde Desteklenecek Firmalar İçin:

1. Aşama Son Başvuru (online sistem): 27 Mart 2018

PRIMA Ortak Çağrı Sekretaryasına Uluslararası Birinci Aşama Başvurusu için Son Tarih (Bu aşamada ulusal proje başvurusu alınmayacak olup, sadece uluslararası 1. Aşama uluslararası proje başvurusunun yapılması gerekmektedir.)

 

TEYDEB Ön Kayıt İşlemlerinin PRODİS üzerinden tamamlanması, Ön Kayıt Belgelerinin, Özgeçmişlerin ve İmzalı Proje Önerilerinin TÜBİTAK’a İletilmesi: 3 Nisan 2018

TEYDEB ön kayıt işlemlerinin PRODİS üzerinden tamamlanması (online), gerekli ön kayıt belgelerinin ve personel özgeçmişlerinin basılı olarak posta veya kurye ile TÜBİTAK-TEYDEB’e ve uluslararası 1. Aşama uluslararası proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarının Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’na gönderilmesi için son tarih (Türkiye saati ile 17.00) (TEYDEB 1509 programına sadece ön kayıt başvurusu yapılmalıdır. Proje başvurusu yapılmamalıdır.)

2. Aşama Uluslararası Başvurular: 4 Ağustos – 4 Eylül

İkinci Aşama Başvuru Değerlendirme Sonuçları Olumlu Olan Projeler İçin TÜBİTAK – 1509 Programına Proje Başvurusu Alınması: Aralık 2018 (kesin tarih daha sonra duyurulacaktır)

 

Türkiye’den katılan firmaların TEYDEB ön kayıt işlemlerini PRODİS üzerinden tamamlanması (online), gerekli ön kayıt belgelerinin ve personel özgeçmişlerinin basılı olarak posta veya kurye ile TÜBİTAK-TEYDEB’e gönderilmesi için son tarih 3 Nisan 2018 Türkiye saati ile 17.00’dir. Bu tarihten sonra gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır. Yalnızca uluslararası İkinci Aşama başvuru değerlendirme sonucu olumlu olan projeler için TÜBİTAK 1509 programı Proje Öneri Bilgileri Formu’nun (AGY103) doldurulması gerekmekte olup, bu durumda olan firmalara İkinci Aşama başvuru değerlendirme sonuçları açıklandıktan sonra TÜBİTAK – TEYDEB tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

Türkiye’den Katılan Firmalar İçin TEYDEB Ön Kayıt Süreci

Ön kayıt başvurusu yapılabilmesi için öncelikle TÜBİTAK online başvuru sistemine (PRODİS) kayıt olunması gerekmektedir. Bu aşama sonrasında PRODİS sistemine giriş yapılarak proje ön bilgileri, proje yürütücüsü bilgileri, kuruluş yetkilisi bilgileri ve taahhütnameyi içeren sistemin oluşturacağı “Proje Ön Kayıt Formu” ve ön kayıt formunda belirtilen kuruluşa ait istenen ek belgelerin ve projede görev alan personel özgeçmişlerinin posta veya kurye yoluyla 3 Nisan 2018 tarihine kadar TÜBİTAK-TEYDEB’e gönderilmesi gerekmektedir.

Ön kayıt sürecine ilişkin sorularınız için teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İmzalı belgelerin iletileceği adres:

TÜBİTAK-TEYDEB

Atatürk Bulvarı No:221

06100 Kavaklıdere/ANKARA

 

Konsorsiyum Oluşturmak İçin Seyahat Desteği:

PRIMA Programı kapsamında açılan çağrılara proje önerisinde bulunmak için uluslararası konsorsiyum oluşturmak isteyen araştırmacılar, TÜBİTAK tarafından sağlanan seyahat desteklerine başvuruda bulunabilirler.

Detaylı bilgi için: https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi

 

İletişim:

Sorularınız için PRIMA Programı sorumlusu Nur Eda DEMİR’e ulaşabilirsiniz.

Tel: (312) 298 1622

Eposta: eda.demir@tubitak.gov.tr / prima@tubitak.gov.tr