Günümüzde temel bilim alanlarının ileri konularında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerde kuantum araştırmalarının öncü ve belirleyici bir yeri vardır. Kuantum doğanın işleyişinin derinden anlaşılmasına ışık tutan fizik yasalarıdır. Atomik ve atom altı ölçeklerde belirgin olarak ortaya çıkan Kuantum, evrendeki büyük ölçeklere kadar uzanmaktadır. Son yıllarda ortaya konulan tüm fiziksel (gözlemlenebilir) evrenin veri haritası, Kuantum düzenin sadece atom altı ölçeklere değil, evrenin oluşumunun ilk anlarına da hâkim olduğuna işaret etmektedir. Temel bilimin kuantum araştırmalarından evren araştırmalarına kadar geniş yelpazede ortaya koyduğu çığır açıcı fikirler, doğanın gizemlerini çözmeye devam ederken geleceğin ileri teknolojilerine de yol göstermektedir.

Temel bilimin alanlarının ileri konularında araştırma ve eğitim yaz okullarının hayata geçirilmesi TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü’nün önümüzdeki yıllar için planlanan en önemli faaliyetleri arasındadır. Benzer okulların hayata geçirilmesi ülkemizin 2019 yılı 3 üncü 100 günlük eylem planında da yer almaktadır.

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü 25 Haziran – 4 Temmuz 2019 tarihlerinde “Quantum to Cosmos: Ideas and Applications” konulu bir yaz okulu düzenleyecektir.

  • Bu yaz okulu dünyanın önde gelen bilim insanlarının katılımıyla uluslararası düzeyde yapılacaktır ve araştırmacı/öğrenci gençlerimizin temel bilim alanlarında yetişmelerine önemli katkı sağlayacaktır.
  • Bu yaz okulunun yapılması üniversitelerimizdeki öğretim üyelerinin de çalışmalarına katkı sağlayacaktır.
  • Bu yaz okulunun yapılması yeniden yapılandırılma süreci devam eden TBAE’nin uluslararası saygınlık ve tanınırlık kazanması yönünde önemli bir adım olacaktır.

Yaz Okulu Web Sitesi

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/quantum-to-cosmos-ideas-and-applications