TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili iş birliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya tüm alanlardan (fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık) projeler başvurabilecektir. 2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 02 Eylül 2020 saat 17:00’dır. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

TÜBİTAK- JSPS İş Birliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir. Çağrıya tüm alanlardan projeler başvurabilecektir. Türkiye’deki proje ortaklarının 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Japon proje ortaklarının ise JSPS’in istediği biçimde JSPS’e başvuru yapmaları beklenmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek verdiği için çağrı kapsamında desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlanmıştır.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm seyahat masraflarını karşılamaktadır. TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İş Birliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı çerçevesinde Türk tarafına TÜBİTAK tarafından yurtdışı seyahat ve/veya araştırma desteği verilmektedir.

TÜBİTAK- JSPS İş Birliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını, elektronik olarak 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 2 Eylül 2020 saat 17:00’*a kadar yapmaları beklenmektedir. E-imza sürecinin tamamlanması için son tarih ise 9 Eylül 2020 saat 17:00’dır.

Çağrı metni için lütfen tıklayınız.

Program web sitesi için tıklayınız.

Kimler Başvurabilir?

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İş Birliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

• Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci Nasıl Olacak?

Proje başvuruları, uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresi üzerinden, son başvuru tarihinden önce ve yalnızca elektronik imzayla (e-imza) yapılabilmektedir. E-imza sürecinin belirtilen son tarihlerden önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Bursiyer, yardımcı personel ve yurtdışı danışman hariç proje ekibinde yer alan diğer kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika (e-imza) sahibi olması gerekmektedir.

Araştırma projesi yeni bilgi üretmeye ve yeni bilimsel yorumlar yapmaya veya bilimsel ilkeler çerçevesinde teknolojik problemlere yönelik çözüm üretmeye odaklanmalıdır. Proje önerilerinin TÜBİTAK tarafından değerlendirileceği durumlarda projeler aşağıda paylaşılan kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir:

  1. Bilimsel ve Teknolojik Mükemmellik

  2. Yöntem

  3. Proje Yönetimi

  4. Uluslararası İş Birliği

  5. Etki

ÖNEMLİ UYARI:

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları’na zamanında başvuru yapılması önem arz etmekte olup bu sürecin yürütülmesi tamamen proje yürütücülerinin sorumluluğundadır. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne yapılacak olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir. E-imzalı başvuru süreci ile ilgili soru ve önerileriniz için ardeb.e-imza@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Çağrı İletişim Bilgileri:

  • Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) İrtibat Noktası

Elif DOĞAN-ARSLAN

E-mail: uidb@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 14 16

 

  • Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) İrtibat Noktası

Dr. Mahmut ÖZER

E-mail: mahmut.ozer@tubitak.gov.tr

Tel.: +90 312 298 12 08

Japonya’daki ortakların başvuruları, JSPS tarafından alınacaktır. JSPS çağrı sürecine ilişkin bilgiye http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html web adresinden ve aşağıdaki irtibat bilgilerinden erişilebilir:

 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Bilateral Cooperation Division

International Program Department

5-3-1 Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083 JAPAN

 

Ms. MIHO SHIBUYA

T: +81-3-3263-2367/1755/1860

e-mail: kenkyouka13@jsps.go.jp

https://www.jsps.go.jp/english/ebilat/

index.html

 


*ÖNEMLİ UYARI: Sistemde yaşanabilecek yoğunluklar düşünülerek başvuruların son gün ve son saate bırakılmaması önerilmektedir. Başvuru tarih ve saatinden sonra sistem tekrar açılmayacaktır.

 

 

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ile-japonya-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ikili-is-birligi-cagrisi-acildi