Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılması ülkemizin önemli bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç kapsamında 2 fazdan oluşan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tasarlanmıştır.

SAYEM 1. Faz çağrısı kapsamında özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritası hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çağrının devamı niteliğindeki SAYEM 2. Faz Çağrısı, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında SAYEM-Faz-2-2020 kodlu ve Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak 2020 yılı İkinci Faz Çağrısı 19.10.2020 tarihi itibari ile açılmıştır.

Faz 2’ye geçmesi uygun bulunan konsorsiyumlar Ürünleştirme Yol Haritaları çerçevesinde planladıkları Ürünleştirme Programının desteklenmesi amacıyla bu çağrıda başvuru yapacaktır. Bu çağrıya sadece SAYEM Faz 1’i tamamlayarak SAYEM Faz 2’ye geçmeye hak kazanan Faz 1 Yürütücüleri başvuru yapabilir. Ürünleştirme Yol Haritası kapsamında hedeflenen yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi amacı ile konsorsiyumdaki kuruluşların birlikte yürütecekleri bu Ürünleştirme Projelerinin desteklenmesi, hem birlikte iş yapma yeteneklerini ve iş birliklerini artıracak, hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayacaktır.

Çağrı başvurusu için son tarihler aşağıdaki gibidir:

Çağrının açılış tarihi

19 Ekim 2020

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih*

7 Mayıs  2021; Saat 17:30

Ürünleştirme Programı başvurularının PRODİS üzerinden alınması**

1 Aralık 2020- 30 Haziran 2021 (saat 23:59’a kadar)

Ürünleştirme Programı başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması

İstendiği tarihten itibaren en geç 14 iş günü içerisinde eksik belgeler tamamlanır.

* Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşlar bilgilerinde değişiklik yoksa tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.

** Kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşların Ürünleştirme Programına ait öneriyi PRODİS üzerinden göndereceği tarihlerdir. Ayrıca daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşlar da bu tarih aralığında önerileri gönderebileceklerdir.

Kuruluş bazlı ön kayıt, “https://eteydeb.tubitak.gov.tr/duyurular.htm#duyuru_40” linkinde yer alan açıklamaya göre yapılacaktır.

İlgili Belgeler:
Çağrı Duyurusu
Yönerge

Bilgi İçin: 
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
Doç. Dr. Peren H. Karagin
E-Posta: peren.karagin@tubitak.gov.tr, sayem@tubitak.gov.tr

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/sanayi-yenilik-ag-mekanizmasi-sayem-2-faz-cagrisi-acildi