Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk2020 Programı “Toplumsal Sorunlara Çözümler” ile “ Endüstriyel Liderlik” bileşenlerindeki tüm tematik alanlarda açılan çağrılarda yer alan konu başlıklarına sosyal ve beşerî bilimlerin entegrasyonunu öngören “sosyal ve beşerî bilimler işareti (SSH-flagged)” uygulamasının etkinliğini değerlendirmek amacıyla  “Sosyal ve Beşerî Bilimler’in Ufuk2020 Programına Entegrasyonu: Katılımcılar, Bütçe ve Disiplinler” başlıklı bir rapor yayımlandı.

2015 yılında “SSH-flagged” ibâresi taşıyan konu başlıklarında desteklenen tüm projelerin sosyal ve beşerî bilimler ile örtüşen yönlerinin ortaya konmasını hedefleyen çalışmada, “SSH-flagged” ibâresinin gerektirdiği koşulların ne ölçüde sağlandığı, katılımcıların niteliği, konsorsiyumun yapısı ve bütçe paylaşımı gibi pekçok açıdan incelendi.

Çalışmanın sonuçları, “SSH-flagged” uygulamasında Avrupa Komisyonu hedeflerinin gerisinde kaldığını ve Ufuk2020 Programı’nın gelecek çağrıları için âcil önlemlerin alınması gerektiğini ortaya koyuyor.