Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah alanı kapsamında Understanding causative mechanisms in co- and multimorbidities çağrı başlığına sunulacak olan bir proje için ortak aranmaktadır. Portekiz’den Lizbon Üniversitesi bünyesindeki Associação para Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM) kuruluşunun koordinatör olarak yer aldığı projede, spinal kord yaralanmaları bulunan hastalara erişimi olan klinik partnerler aranmaktadır. Üniversite hastaneleri, hastaneler ya da rehabilitasyon merkezleri vb klinik partner olabilir. 

İlgilenen araştırmacılar kontakt kişisi olan Isabel Rocha ile (isabelrocha0 at gmail.com ; mafalda.carvalho.sp at gmail.com) ncphealth@tubitak.gov.tr adresini ilgide tutarak iletişime geçebilirler. 

Projenin diğer ortakları:

Universidad Politécnica de Madrid, Spain;

Austrian Institute of Technology, Austria

St Maria University Hospital

Çağrı detayları:

Çağrı Kodu SC1-BHC-01-2019
Çağrı Açıklaması

Komorbidite ve çoklu morbiditenin hastaların yaşamları boyunca kontrol edilebilmesi için; bu hastalıkların mekanizmalarının araştırılması, erken tanı, etkin önleme, izleme ve daha iyi tedavilerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Proje önerileri, mental ve fiziksel hastalıkların mekanizmalarının (moleküler, genetik, korelatif, ilaç etkileşimi) araştırılması ve valide edilmesi için temel, klinik öncesi ve/ veya klinik araştırmaları kapsayabilir. başvuru sahipleri, önerilen mekanizmaların komorbidite ile ilişkisini kanıtlamalıdır. Hastalardaki komorbid durumların tanısı ve izlenmesi için biyobelirteçler ve diğer teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. 

KOBİ katılımı şiddetle teşvik edilmektedir.

Beklenen Yaygın Etki:

Komorbidite ve multimorbiditelerin önlenmesi, teşhisi, prognozu, tedavi geliştirilmesi ve yönetimi için klinik araştırmalara zemin hazırlanması
Daha doğru ve erken tanı, prognoz ve hastaların durumunun izlenmesi için ilgili biyobelirteçlerin tanımlanması

 

Çağrı Açılış Tarihi 26 Temmuz 2018
Çağrı Kapanış Tarihi Birinci aşama: 02.10.2018 İkinci aşama: 16.04.2019
Proje Toplam Bütçe Üst Sınırı 4-6 Milyon Avro
Öncelikli Konular

Mental ve Fiziksel Hastalıkların Komorbiditesi