TÜBİTAK tarafından COVID-19’un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak araştırmacılara teşvik ve destek amacıyla başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı’na (STAR) 12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci ve araştırmacı başvurdu. Koronovirüs’e karşı mücadeleye yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen 340 gencimizin 131’i lisans, 99’ı yüksek lisans,78’i doktora öğrencisi ve 32’si doktora sonrası araştırmacıdan oluşuyor. Ayrıca, 340 başvurudan 224’ünü de kadın araştırmacılar oluşturuyor. Bilimsel değerlendirmenin tamamlanmasının ardından, 15 Mayıs 2020 tarihine kadar, destek kararı verilen bursiyerlerin açıklanması öngörülüyor.

TÜBİTAK’a bağlı Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), yeni tip koronavirüsün (COVID-19) teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev alacak lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıları teşvik etmek ve desteklemek üzere Stajyer Araştırmacı Burs Programını (STAR) başlattı.

Bu alanda çalışmalar yapan öğrenci ve akademisyenlerimize kısa sürede yoğun ilgi gösterdiği Programa başvurular 8 Nisan’da başlayıp 20 Nisan tarihinde sona erdi. Programa dezenfektanlar, koruyucu kıyafetler, tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları konularında çalışmalar yapmayı hedefleyen projeler başvuruda bulundu.

Başvuru sürecinde genç araştırmacıların, araştırmacı talep eden kuruluşlar ile buluşturulmasına katkı sağlamak için “COVID-19 Projeleri Bursiyer Talepleri Arayüzü” oluşturuldu ve TÜBİTAK’ın hazırladığı COVID-19 web portalı üzerinden öğrenci ve araştırmacıların bilgisine sunuldu.

Kamu destekli AR-GE çalışmalarında görev alan öğrenci ve araştırmacıların destekleneceği program bursiyerlerini bir yıl süresince destekleyecek.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/stajyer-arastirmaci-burs-programi-star-yogun-ilgi-gordu