Sürekli Eğitim Merkezlerine Verilecek Destekler


Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde (SEM) “Proje Yönetimi”, “Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” ve “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” konularında eğitimler düzenlenmek üzere Bakanlığımız ve Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır.

 

Yaşam boyu eğitim kapsamında firmalarımızda mevcut çalışanların proje yönetimi, Ar-Ge, yenilik ve dijital dönüşüm konularında bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla bu eğitim programlarına katılımda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. SEM’lerde verilecek bu eğitim ücretlerine ilişkin KOBİ ölçeğinde olan firmalar, KOSGEB’in Genel Destekler kapsamında KOBİ’lere verdiği eğitim desteğinden yararlanabilecektir. Bu desteğe ait bilgiler Ek-1’de yer almaktadır.

 

Araştırma üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezlerinde, Bakanlığımız ile ilgili protokol çerçevesinde  SEM’de  verilecek eğitimlere ilişkin duyurular Ek-2’de yer almaktadır.