Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projeleri olan SusAn (Sustainable Animal Production Systems), FACCE ERA-GAS (Monitoring & Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silvi-culture), ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) ve SusCrop (Sustainable Crop Production) birlikte ortak bir çağrı planlamıştır.

Bu çağrının ana temasını, tarımsal sistemlerde döngüsellik oluşturmaktadır. Döngüsel tarım sistemi, sürdürülebilir tarımsal üretimin temel taşları olan bitkisel üretim, hayvansal üretim ve toprağı bütünleştirir. Bu bağlamda çağrının kapsamı aşağıda verilmiştir.

Çağrı Kapsamı:

Proje önerileri aşağıda sunulan 4 maddenin hepsini içermelidir.

Proje önerileri;

a) Karışık ekim-hayvancılık sistemlerine odaklanmalıdır. Bu sistemler tek bir çiftlik içinde gerçekleşebilir veya ayrı tarım ve hayvancılık çiftliklerini birbirine bağlayarak gerçekleştirilebilir.

b) Tarım veya tarımsal ormancılıktan kaynaklanan sera gazlarının izlenmesi ve/veya azaltılması konusunu ele almalıdır.

c) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) boyutu içermelidir. Örneğin; sensörler, iletişim teknolojileri, veri analitiği, modelleme, robotik, hassas tarım veya karar destek sistemlerinin kullanımı vb.

d) Bir sistem yaklaşımı benimsemelidir. Karışık ekim-hayvancılık sistemlerine yönelik döngüsel ekonomi yaklaşımı, çevre koruma, ekonomi gibi diğer sektörlerle sinerji ve tamamlayıcılığı olmalıdır.

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan AB üye veya asosiye üye en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine (https://www.suscrop.eu/2021-joint-call), hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir. Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metni ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

TÜBİTAK ilgili çağrı ulusal başvuru koşulları için tıklayınız.

11 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen Era-Net Bilgi Günü Etkinliğinde yapılan çağrı tanıtımı ve 1071 programı tanıtım sunumlarına ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı Takvimi:

Uluslararası proje önerilerinin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 26.05.2021 (15:00 CEST)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 02/06/2021 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 02/06/2021 (17:30 TSİ)

31 Mart 2021 tarihinde başvuru yapmayı planlayanlar için Uluslararası Çağrı Ofisi tarafından webinar düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu nedenle ilgili Era-Net web sayfalarının takip edilmesi oldukça önemlidir.

Çağrı İrtibat Kişileri:

Uluslararası Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK

ARDEB Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

E-posta: meltem.soydan@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 64

Ulusal Başvuru Koşulları ve 1071 Programı hakkında bilgi için:

Dr. Kamil Öncü ŞEN

ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

E-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 18 09

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/susan-facce-era-gas-ict-agri-food-ve-suscrop-ortak-cagrisi-acildi