Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çağrısı adil ve sürdürülebilir bir toplumsal geçişin sağlanmasına yönelik araştırma ve inovasyonun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. 

Desteklenecek projelerin Yeşil Mutabakat ana öncelikleri doğrultusunda somut ve görünür sonuçları hızlı şekilde vermesi beklenmektedir. Bu nedenle açılacak çağrının aşağıdaki alanları desteklemesi öngörülmektedir:

  • Pilot uygulamalar, demonstrasyon projeleri ve yenilikçi ürünler
  • Yeşil ve dijital dönüşümün daha iyi yönetilmesi için inovasyon
  • Sosyal ve değer zinciri yeniliği

Mevcut pandemi ile ilgili olarak, çağrının yeşil ve dijital alanlardaki kalkınmaya;  tarım, biyolojik çeşitlilik, yenilenebilir enerji kaynakları, temiz ulaşım ve döngüsel endüstrinin modernizasyonu gibi toplumsal sorunlara katkı vermesi planlanmaktadır.

Yukarıda bahsedilen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu yaklaşık 1 milyar Avro bütçeli bir çağrının Eylül ayında açılması beklenmektedir. 

Açılacak çağrı başlıklarından biri”Call area 2: Clean, affordable and secure energy” özelindedir. Bu çağrı altında yer alan Hidrojen üretimine yönelik alt başlığa yönelik başvuru yapmayı planlayan koordinatör adayı aşağıda yer alan özelliklere sahip kuruluşları projede ortak olarak yer almasına yönelik aramaktadır:

  •  an upstream actor, possibly an operator of existing large scale renewable energy capacities
  •  an upstream actor to generate green electricity and then green hydrogen on the sea platform

Koordinatörün aradığı kriterlere sahip ilgili kuruluşların ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine sayfasında yer alan ilgi formunu doldurup iletmeleri beklenmektedir.