Ulaşım Araştırma ve Yenilik Görüntüleme ve Bilgi Sistemi (Transport Research and Innovation Monitoring and Information System-TRIMIS), Avrupa Ulaşım sektörünün araştırma ve inovasyon önceliklerinin yer aldığı Stratejik Ulaşım Araştırma ve İnovasyon Ajandası (Strategic Transport Research and Innovation Agenda-STRIA) hedeflerinin görüntülenmesi ve uygulamaların tek elden takibini sağlayan bir çevrimiçi platform.  Bu anlamda kamu faydası taşıyan TRIMIS, erişime açılarak hizmete sunuldu. TRIMIS’in çevrimiçi platfomunda 4. Çerçeve Programı’ndan başlayarak Ufuk2020’yi de içermek suretiyle çok sayıda uluslararası ve bölgesel projenin ayrınrıları yer alıyor. TRIMIS’e https://trimis.ec.europa.eu/ adresi üzerinden ulaşılabilir.