TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açıldı. 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde açılan çağrıya fen, sosyal ve beşerî bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabiliyor.  2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 05 Eylül 2018 saat 17:00.

TÜBİTAK-JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekiyor. Türkiye’deki proje ortaklarının 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları ve ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakları incelenmek üzere TÜBİTAK’a göndermeleri istenmekte. Japon proje ortaklarının ise JSPS’in istediği biçimde JSPS’e başvuru yapmaları bekleniyor. Tek taraflı başvurular kabul edilmiyor.

TÜBİTAK ve JSPS, kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmekte. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildiriyor ve sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler destekleniyor. Japonya tarafı maksimum 2 projeye destek verdiği için çağrı kapsamında desteklenecek proje sayısı 2 ile sınırlı. Anılan programa ilişkin genel bilgiye http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-2544-japon-bilimi-destekleme-kurumu-jsps-ile-ikili-isbirligi-programi adresinden ulaşılabilir.

Projeler, bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulamaya sokuluyor. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmekte. Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde gönderen taraf tüm seyahat masraflarını karşılıyor. TÜBİTAK 1001 Programı malî esasları çerçevesinde Türk tarafına TÜBİTAK tarafından yurtdışı seyahat ve/veya araştırma desteği veriliyor.

TÜBİTAK-JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını, elektronik olarak 2544 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 5 Eylül 2018 saat 17:00[1]’a kadar yapmaları beklenmekte. Bununla birlikte, ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakların ise en geç 19 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde aşağıdaki adrese posta ile iletilmesi gerekiyor. Son başvuru tarihine kadar gerekli evrakları TÜBİTAK’a iletilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

 

Notlar:

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi:

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktılarının İletilmesi Gereken Adres:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TUBITAK Tunus Cad. No: 80 06100 ANKARA

Tel: (+90 312) 298 14 16

Faks: (+90 312) 427 74 83

E-posta: uidb@tubitak.gov.tr

Japonya’daki ortakların başvuruları, 22 Ağustos-5 Eylül 2018 tarihleri arasında JSPS tarafından alınacaktır. JSPS çağrı sürecine ilişkin bilgiye http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html web adresinden ve aşağıdaki irtibat bilgilerinden erişilebilir:

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Bilateral Cooperation Division

International Program Department

5-3-1 Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083 JAPAN

Tel:+81-(0)3-3263-1755/2367/1860

Faks: +81-(0)3-3234-3700

E-posta: nikokukan@jsps.go.jp

 


[1] ÖNEMLİ UYARI: Sistemde yaşanabilecek yoğunluklar düşünülerek başvuruların son gün ve son saate bırakılmaması önerilmektedir. Başvuru tarih ve saatinden sonra sistem tekrar açılmayacaktır.