TÜBİTAK ve Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (MCST) arasında 2020 yılında imzalanmış olan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Türk ve Maltalı araştırmacıların birlikte hazırlayacakları ortak araştırma ve ar-ge ve yenilik projelerinin desteklenebilmesi için “su yönetimi”, “tarım sistemleri”  ve “tarım-gıda değer zincirleri” alanlarında 1 Mart 2021 tarihinde ikili işbirliği proje başvuru çağrısı açılacaktır.
 
Ayrıca, Akdeniz bölgesinde su,  tarım ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projeler destekleyen ve Türkiye ve Malta’nın da dahil olduğu PRIMA Programı’nın da 1. ve 2. Bölümleri çağrıları 2021 yılı içerisinde açılacaktır.
 
TÜBİTAK-MCST İkili İşbirliği Çağrısı ile Türkiye ve Malta’nın dahil olduğu PRIMA Programının çağrılarının Türk ve Maltalı araştırmacılara tanıtımlarına yönelik olarak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL ve Maltalı yetkililerin katılımlarıyla, 9 Mart 2021 Salı günü saat 15:00’te MCST kuruluşu ile birlikte çevrimiçi ortak bilgi günü etkinliği gerçekleştirilecektir. Etkinliğin dili İngilizce olacaktır.
 
Etkinliğe katılım için 7 Mart 2021 saat 18:00’e kadar kayıt yapılması zorunludur. 
Kayıt olmak için tıklayınız.
 
Etkinliğe kayıt olduktan sonra kayıt onayı ve toplantı bağlantı adresine ilişkin detaylar e-posta yolu ile etkinlikten önce paylaşılacaktır.
 
TÜBİTAK-MCST İkili İşbirliği Çağrısı: TÜBİTAK ile Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2022-2023 yıllarında ikili işbirliği projeleri desteklenecektir. Bu kapsamda, “2565 –  Araştırma Projeleri –Malta Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MCST) ile İkili İşbirliği Programı”  ve “2565 – Ar-Ge ve Yenilik Projeleri –Malta Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MCST) ile İkili İşbirliği Programı” başlıkları altında başvurular açılacaktır. TÜBİTAK-Malta MCST işbirliği projelerinde Türk tarafına TÜBİTAK tarafından yurtdışı seyahat desteği ve araştırma desteği verilmektedir. TÜBİTAK’a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. 
 
PRIMA Programı: Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’nın 185. Maddesi kapsamında gerçekleştirilerek Ufuk2020 Programı bütçesinden fonlanacak olan 10 yıllık bir programdır. 2018 yılında resmi olarak faaliyete geçen Program çerçevesinde Akdeniz bölgesinde su,  tarım ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası araştırma ve yenilik projeleri desteklenmektedir. TÜBİTAK’ın PRIMA web sayfası için tıklayınız. PRIMA resmi web sitesi için tıklayınız.  PRIMA proje çağrıları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 
PROGRAM
 
15:00-15:40 Açılış Konuşmaları
15:40-15:50 PRIMA Programı Tanıtımı-TÜBİTAK
15:50-16:00 PRIMA Programı Tanıtımı-MCST
16:00-16:05 TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği ve MCST ile İkili İşbirliği Çağrısı
16:05-16:15 TÜBİTAK 1071 Programı Ulusal Başvuru Süreçleri 
16:15-16.25 MCST İkili İşbirliği ve Ulusal Süreçler
16:25-16:30 Malta MCST PLUMTRI Ortak Bulma Platformu Tanıtımı
16:30-17:00 Soru-Cevap