TÜBİTAK, KOBİ’lerin rekabet koşullarına uyum sağlaması, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yapmaya teşvik edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıların ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla yürütülecek mentorluk faaliyetlerini desteklemek üzere yeni bir çağrıya çıktı.

Bu çağrı ile, TÜBİTAK desteklerinden faydalanmış KOBİ ve teknogirişim firmalarına mentorlük hizmeti sağlanarak, bu firmaların;

  • Ciroda artış,
  • Mevcut pazar payında artış,
  • Yeni pazarlara giriş,
  • Yurtdışı satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış göstermeleri hedeflenmiştir.

KOBİ’lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi konusunda deneyime sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri Çağrıya başvuru yapabilecekler. Proje kapsamında kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, mesleki ve sektörel sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması öneriliyor.

Çağrıya ön kayıt işlemleri 15 Nisan 2019 itibariyle başladı. 1 Haziran-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında proje başvuruları TÜBİTAK’a sunulacaktır. 1 Ekim 2019 itibariyle desteklenmeye hak kazanan arayüzler mentorluk faaliyetlerine başlayacaktır.

%100 hibe şeklinde verilecek desteğin proje bütçesi üst sınırı 750.000 TL dir. Desteklenen gider kalemleri; personel giderleri, hizmet alımları ve genel giderler olarak belirlendi. KOBİ’lere verilecek mentorluk hizmeti en fazla brüt 400 TL/saat üzerinden desteklenecektir.

Çağrıyla ilgili detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-mentor-arayuzu-cagrisi-bigg-acildi