Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (The Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan – MID Uzbekistan) arasındaki iş birliği çerçevesinde, ortak Ar-Ge projeleri çağrısı kapsamında, toplam 4 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Desteklenmesi uygun görülen projelere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü

Özbekistan’daki Proje Yürütücüsü

Proje Başlığı

Doç. Dr. Nihat Gökhan GÖĞÜŞ,

(Sabancı Üniversitesi)

Doç. Dr. Azimbay SADULLAEV,

(Özbekistan Ulusal Üniversitesi)

The Monge-Ampère equation and extremal plurisubharmonic functions

Prof. Dr. Bilal TANATAR,

(Bilkent  Üniversitesi)

Prof.  Dr. Abdulla RAKHIMOV,

(Özbekistan Bilimler Akademisi)

Ultracold phase transitions in disordered quantum magnets and atomic gases with long range interactions

Doç. Dr. İdris ÖREN,

(Karadeniz Teknik  Üniversitesi)

Prof. Dr. Djavvat KHADJIEV,

(Özbekistan Ulusal Üniversitesi)

Geometric and Kinematic invariants of T-Figures in Euclidean and Pseudo-Euclidean Spaces

Sayın Cahit DÖNMEZ,

(Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)

Dr. Isoqov MAQSUD,

(Maden Kaynakları Enstitüsü)

Mantle Effects on Ophiolite-Related Mineralization-Comparison of Uzbekistan and Turkey

Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-mid-uzbekistan-ortak-proje-cagrisi-sonuclari-aciklandi-0