Ufuk2020 Sağlık Alanı kapsamında desteklenen ve koordinatörü Sağlık Bakanlığı olan, Health Status Monitor (HSMonitor) Projesi, sağlık durumunu iyileştirmek ve hipertansiyon bakımını optimize etmek için yenilikçi Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) destekli izleme çözümlerine yönelik Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) hizmetlerine yatırım yapan bir ticari öncesi satın alma (PCP) projesidir. 31 milyondan fazlası hipertansiyona sahip olan toplam 96 milyondan fazla bir nüfusa hizmet vermekte olan dört ülkeden beş sağlık hizmeti sağlayıcısı bu tedarikte yer almaktadır. Öngörülen çözümler, sektör oyuncuları (tedarikçiler) tarafından rekabetçi aşamalarda geliştirilmektedir.

HSMonitor proje ihalesi ilanı 21.08.2020 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinin ihale platformu olan TED’te (Tenders Electronic Daily) yayınlanmıştır. İhale ile ilgili tüm belgelere proje internet sitesinden ulaşılabilir. Sizde bu projenin bir parçası olmak isterseniz, ihale ve teklif verme ile ilgili tüm bilgiler bu dosyaların içinde yer almaktadır.

İhale de kâr amacı güden operatörler (firmalar), PCP “supplier” konsorsiyumlarında STK’lar ve akademik kuruluşlar da yer alabilmektedir. HSMonitor ihale sürecinin tek resmi iletişim kanalı suppliers@hsmonitor-pcp.eu e-posta adresidir. Bu adrese gönderilen sorular İngilizce yazılmalı ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar gönderilmelidir.