Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı üçüncü çağrısı açıldı. Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedefleniyor.

25 Haziran 2018 tarihinde açılan; ICT, enerji, sağlık ve gıda alanlarından projelerin başvurabildiği çağrının son başvuru tarihi 07 Eylül 2018 saat 17:00. Bununla birlikte, ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken evrakların ise en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde aşağıda verilen adrese posta ile iletilmesi gerekiyor. Son başvuru tarihine kadar gerekli evrakları TÜBİTAK’a iletilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Ortak proje önerilerinde Türkiye’deki proje ortaklarının 2549 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak ortak başvuru formunu kullanarak başvuru yapmaları istenmekte. Polonya’daki proje ortaklarının ise NCBR’nin istediği biçimde NCBR’ye başvuru yapmaları bekleniyor.

TÜBİTAK ve NCBR, kendilerine iletilen proje önerilerini ortak değerlendirme formu kapsamında ortak kriterlere göre değerlendirmekte. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildiriyor ve ortak değerlendirme sonrasında iki tarafça da uygun bulunan projeler destekleniyor. Türkiye’den başvuran araştırmacılar için 720.000 TL olarak belirlenen proje başına üst limit, Polonya’dan başvuran araştırmacılar için 850.000 PLN.

Notlar:

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi:

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktılarının İletilmesi Gereken Adres:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TUBITAK Tunus Cad. No: 80 06100 ANKARA

Tel: (+90 312) 298 18 61

Faks: (+90 312) 427 74 83

E-posta: uidb@tubitak.gov.tr

 

Polonya Tarafı İletişim Bilgileri:

NCBR – The National Centre for Research and Development

http://www.ncbr.gov.pl/en/

Nowogrodzka Str. 47a

00-695 Warsaw

Sorumlu Kişi: Ms. Karolina Janczykowska

Tel.: +48 22 39 07 293

E-mail: karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl