2021-2027 dönemini kapsayacak ve Ufuk2020’nin devamı niteliğinde olan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı kapsamında, AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dahilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar şu an karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Komisyon tarafından 2019 yılında genel hatları ile 5 misyon belirlenmiş, şimdi ise bu 5 misyon için somut hedefler ve zaman çizelgeleri öneren ara raporlar yayımlanmıştır. Bu raporların misyonlar kapsamındaki co-design (ortak tasarım) sürecinin temelini oluşturması beklenmektedir. Komisyonun 2020 sonunda misyonları somut olarak belirlemesi ve misyonların 2021’de başlaması öngörülmektedir.

Misyonlar özelinde yayımlanan ara raporlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

  1. Conquering Cancer: Mission Possible
  2. Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe
  3. Regenerating our Ocean and Waters
  4. 100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the citizens
  5. Caring for Soil is Caring for Life