EIC Ufuk2020 Ödül Yarışmaları Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen küresel toplumsal sorunlara yönelik çığır açıcı inovatif çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu ödül yarışmaları her kişiye veya kuruma açıktır. Ödüllerin amacı topluma büyük fayda sağlayan pazara yakın radikal bir inovasyonun geliştirilmesidir.

 

 Her ödül yarışması için ayrı başvuru koşulları, ayrıntılı ödül kriteri ve değerlendirme süreci belirlenmiştir.

 

Güneşten Yakıt: Yapay Fotosentez Yarışması

Bu Ödül yarışmasının amacı suni fotosentez yoluyla güneş ışığını, suyu ve karbonu birleştirerek sürdürülebilir yakıt üretmektir. Sorunu çözen en iyi teknolojiye toplam 5 Milyon € ödül verilmesi beklenmektedir. Bu şartı sağlayan en iyi teknolojinin tamamen işlevsel bir prototip olması beklenmektedir.

Ödül yarışması tüm tüzel kişilere (uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere) veya tüzel kişilerden oluşan ortaklı başvurulara açıktır.

Başvurular Fonlama ve İhale Portalı üzerindeki program sayfası üzerinden online olarak 3 Şubat 2021 tarihine kadar yapılmalıdır.

Ödül Yarışmasına dair tüm ayrıntılı bilgi ve başvuru belgeleri için tıklayınız. 

 

Önemli Tarihler

Başvuru Açılış Tarihi:          12 Aralık 2017

Başvuru Kapanış Tarihi:      3 Şubat 2021 17:00

Değerlendirme:                    Şubat – Eylül 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi:     Kasım – Aralık 2021

 

 

Elektrikli Araçlar için İnovatif Bataryalar Yarışması

Bu ödül yarışmasının amacı Avrupa’da bulunan ham maddelerden üretilecek düşük maliywtli, doğa dostu ve verimli malzemelerin geliştirilmesi yoluyla elektrikli araçlar için güvenli ve sürdürülebilir bir batarya geliştirmektir. Sorunu çözen en iyi teknolojiye toplam 10 Milyon € ödül verilmesi beklenmektedir. Bu şartı sağlayan en iyi teknolojinin tamamen işlevsel bir prototip olması beklenmektedir.

Ödül yarışması tüm tüzel kişilere (uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere) veya tüzel kişilerden oluşan ortaklı başvurulara açıktır.

Başvurular Fonlama ve İhale Portalı üzerindeki program sayfası üzerinden online olarak 17 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmalıdır.

Ödül Yarışmasına dair tüm ayrıntılı bilgi ve başvuru belgeleri için tıklayınız. 

 

Önemli Tarihler

Başvuru Açılış Tarihi:                23 Şubat 2018

Başvuru Kapanış Tarihi:           17 Aralık 2020  17:00

 

Salgınlar için Erken Uyarı Yarışması

Bu ödül yarışmasının amacı salgınlarını önlemek ve meydana gelmesi durumunda etkisini azaltmaya yardımcı olacak bir erken uyarı sistemi geliştirmektir. Sorunu çözen en iyi teknolojiye toplam 5 Milyon € ödül verilmesi beklenmektedir. Bu şartı sağlayan en iyi teknolojinin salgınları tahmin etmek ve izlemek için gözleme ve coğrafi konuma bağlı verileri kullanan ölçeklenebilir, güvenilir ve düşük maliyetli bir erken uyarı sistemi olması beklenmektedir.

Ödül yarışması tüm tüzel kişilere (uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere) veya tüzel kişilerden oluşan ortaklı başvurulara açıktır.

Başvurular Fonlama ve İhale Portalı üzerindeki program sayfası üzerinden online olarak 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılmalıdır.

Ödül Yarışmasına dair tüm ayrıntılı bilgi ve başvuru belgeleri için tıklayınız. 

 

Önemli Tarihler

Başvuru Açılış Tarihi:              26 Nisan 2018

Başvuru Kapanış Tarihi:         16 Şubat 2021

 

Düşük Maliyetli Uzaya Fırlatma Yarışması

Bu Ödül yarışmasının amacı hafif uydular için düşük maliyetli uzaya fırlatma çözümü geliştirerek Avrupa’nın bu alandaki teknolojik dışa bağımlılığını en aza indirmektir. Sorunu çözen en iyi teknolojiye toplam 10 Milyon € ödül verilmesi beklenmektedir. Bu şartı sağlayan en iyi teknolojinin yenilikçi ve ticari olarak uygulanabilme şartını sağlayan tamamen işlevsel bir prototip olması beklenmektedir.

Ödül yarışması tüm tüzel kişilere (uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere) veya tüzel kişilerden oluşan ortaklı başvurulara açıktır.

Başvurular Fonlama ve İhale Portalı üzerindeki program sayfası üzerinden online olarak 1 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmalıdır.

Ödül Yarışmasına dair tüm ayrıntılı bilgi ve başvuru belgeleri için tıklayınız.

 

Önemli Tarihler

Başvuru Açılış Tarihi:          12 Haziran 2018

Başvuru Kapanış Tarihi:      1 Haziran 2021 17:00

Değerlendirme:                   Haziran -Ekim 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi:     Kasım – Aralık 2021