“HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-28: eXtended Reality Ethics, Interoperability and Impact (CSA)” başlığına sunulacak bir proje önerisi için; koordinatör adayı kuruluş, genel olarak genişletilmiş gerçeklik (XR) alanından ve özellikle sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve/veya karma gerçekliğin standartlaştırılmasıyla ilgilenen kuruluşlardan (akademi, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, KOBİ’ler, vb.) potansiyel ortaklar aramaktadır. İlgili olabilecek kuruluşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını doldurup ncpict@tubitak.gov.tr adresine 25 Haziran 2021 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir.

Bu konu başlığı hakkındaki açıklamaya sayfada yer alan Ufuk Avrupa Dijital, Endüstri ve Uzay Kümesi 2021-2022 Taslak Çalışma Programından ulaşabilirsiniz.