OpenAIRE Çalıştayı’nın sekizincisi 4 Nisan 2017 tarihinde Barselona’da düzenlenecek. Çalıştay’da bilimsel verinin tüm kullanıcıların erişimine açılması önündeki hukuki engeller ve çözümler ele alınacak.

“Açık Bilimsel Veri”, “Fikri Mülkiyet Hakları” ve “Bilimsel Verinin Korunumu” odaklı tartışmaların yapılacağı Çalıştay’da, veri paylaşımını ve verinin yeniden kullanımını artırmak için kullanıcılara pragmatik ipuçları ve somut tavsiyeler verilerek kullanıcıların sahip oldukları yasal haklardan bahsedilecek. Çalıştay sırasında OpenAIRE uzmanları tarafından geliştirilmiş olan Veri Anonimleştirme Servisi ve yapılan hukukî çalışma katılımcıların görüşüne sunulacak. 

 

Notlar

Çalıştay’a katılım ücretsiz olup etkinliğe kayıt olunması gerekiyor. Kayıt  için lütfen tıklayınız.

Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. TÜBİTAK Ufuk2020 Seyahat Destekleri için tıklayınız.