Ufuk2020 Programı’nın bir bileşeni olan KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Ufuk2020’nin başladığı 2014 yılından beri KOBİ Aracı olarak yürütülen program 2019 yılı itibariyle yenilenmiş, Hızlandırıcı (Accelerator) ismini almıştır.

Mükemmeliyet Mührü (Seal of Excellence), Ufuk2020 KOBİ Aracı’na başvuran ve uluslararası bağımsız değerlendirme sonucu eşik değerin üzerinde puan alan ancak Avrupa Komisyonu tarafından çağrılara ayrılan bütçelerdeki kısıtlar nedeniyle fonlanamayan yenilikçi projelere verilen kalite etiketidir. Mükemmeliyet Mührü’nü alan KOBİ’ler bu ödülü alternatif bölgesel, ulusal, özel veya kamu desteklerine veya yatırımlarına erişim arayışında kullanabilir. Mükemmeliyet Mührü dijital olarak imzalanmış ve mühürlenmiş bir belge olarak kazanan KOBİ’lere iletilir.

Bu çerçevede, Ufuk2020 kapsamındaki KOBİ Aracı Faz2 ve/veya EIC Hızlandırıcı Programları’ndan en az 2 Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanmış proje fikri olan firmalara TÜBİTAK tarafından, “1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı” aracılığıyla destek verilecektir.

“Ufuk2020 KOBİ Aracı Mükemmeliyet Mührü (Seal of Excellence) 2. Çağrısı” kapsamında, Ulusal Kuralları Dokümanı’nda yer alan koşulları sağlayan Kuruluşlar desteklenecektir. Mükemmeliyet Mührü’ne sahip projeler, TÜBİTAK tarafından yeniden bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmayacak olup destek kararının verilmesinde projenin güncelliği, projenin farklı bir ulusal/uluslararası kaynaktan desteklenmemiş olması, bütçenin mevzuata uygunluğu gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Çağrı için son başvuru tarihi 05 Temmuz 2021 olup elektronik imza sürecininin ise 19 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Proje başvuruları https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.