Ufuk2020 Enerji Alanı 2019 çağrıları kapsamında TÜBİTAK tarafından Avrupa’da proje hazırlığında olan koordinatörleri belirlemek için çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar sonucunda ulaşılan Avrupalı koordinatörlere ihtiyaçlarına göre Türk paydaşlar ortak olarak önerilmektedir.  Avrupalı koordinatörlere hızlı ve etkin bir şekilde Türk paydaş önerisi yapılabilmesi için Türkiye’de potansiyel belirleme çalışması yapılmaktadır. Bu kapsamda, ekte listesi verilen konu başlıklarında ortak olarak yer almak isteyen Türk paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını aşağıdaki hususlara dikkat ederek doldurmaları ve 1 Mart 2019 tarihine kadar ncpenergy@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

  • Excel listesinden seçilecek başlıkların detaylarının Çalışma Programı dokümanından incelenmesi
  • Detaylı ve seçilen başlıklara odaklı bilgi verilmesi (Başlık konularıyla ilgisi olmayan bilgiler verilmesi Avrupalı paydaşlarda olumsuz algı yaratmaktadır. Detaysız doldurulan formlar dikkate alınmayacaktır.)
  • İlgilenilen her bir başlık için “Specific Skills” bölümünün ayrı ayrı doldurulması (seçilen başlıkların formda verilen sarı ile işaretli “Topic” bölümlerine yazılması ve seçilen başlık kadar “Specific Skill” doldurulması)