Ufuk2020 Yasal ve Finansal Konular Eğitimi, 9-10 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek. Eğitim, Ufuk2020 Programı başvuru ve proje yürütme süreçlerinde karşılaşılan yasal ve mali kural, süreç ve detaylara ilişkin katılımcıların bilgi seviyelerini artırmayı amaçlıyor.

 

Ufuk2020 Yasal ve Finansal Konular eğitimleri, “Türkiye Araştırma Alanı Paydaşlarının Ufuk2020 Proje Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi (TurkeyinH2020)” Projesi altında gerçekleşiyor. TÜBİTAK tarafından IPA II. Bileşeni altında desteklenmekte olan ve Türk araştırmacıları ile sanayi temsilcilerinin AB Çerçeve Programları’na (Ufuk2020) katılımının artırılmasını hedefleyen Proje, Eylül 2015 tarihinden itibaren uygulamaya sokulmuş durumda. 27 ay sürecek ve Aralık 2017 tarihinde tamamlanması öngörülen Proje’nin temel faaliyetleri arasında Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi ile KOBİ Danışmanlık Sisteminin kurulması, Fikrî Mülkiyet Hakları Yardım Masasının Oluşturulması ile Bilgilendirme ve Ağ Oluşturma Faaliyetleri gibi başlıklar yer alıyor.

 

Bu bağlamda, Ufuk2020 Programı’na proje başvurusu yapmayı planlayanlar, hâlihazırda proje başvurusunu yapmış değerlendirme sonucunu bekleyenler ve proje başvurusu başarılı olup proje yürütmeye başlayan tüm paydaşlar Ankara’da yapılacak olan eğitime davetli.

 

Eğitimin dili İngilizce olup simültane tercüme imkânı bulunmuyor. İlaveten, etkinliğin mevcut koşulları nedeniyle katılımcı sayısı 50 ile sınırlı.

  

Notlar:

 

Eğitimin gündemine erişmek buraya, etkinliğe kayıt yaptırmak içinse lütfen buraya tıklayınız.

 

Kaydınız; müsait yer, profilinizin etkinlik konusu ve içeriğiyle uyumu, ikâmet ettiğiniz şehir ve görev yaptığınız kuruluştan sizin dışınızda bir kayıt olup olmadığına göre değerlendirildikten sonra onaylanacak. Etkinliğe katılımınız ancak kaydınız onaylandığında kesinleşecek.

 

Ankara dışındaki bir şehirden etkinliğe katılım sağlamak isteyen sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları ilgili proje tarafından karşılanabilecek. Kaydınızın onaylanmasını tâkiben bu konuda sizinle irtibat kurulacak.