Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Yakıt Pilleri ve Hidrojen Çağrılarına yönelik konu başlıkları ve ilgili alanın Türkiye Araştırma Alanı potansiyelinin belirleme çalışması yapılmaktadır. Bu kapsamda ilgili alanda faaliyet gösteren araştırma ve sanayi dünyasından paydaşların tarafımızla ile iletişime geçmesi beklenmektedir.

İlgili araştırma ve sanayi temsilcilerinin faaliyet alanlarını ve iletişim adreslerini belirten bilgilerini Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası Çağrı YILDIRIM ve İlknur YILMAZ (ncpenergy@tubitak.gov.tr) ile paylaşmaları beklenmektedir.