12 Haziran 2019 tarihinde Yenilikçi İlaçlar Girişimi 2 Paydaşlar Forumu, Brüksel Belçika’da gerçekleşecektir. Söz konusu forumun teması ” Dijital çağda beyin sağlığı ve hastalığı – 2020 ve ötesi ” olarak belirlenmştir.

IMI, bu etkinlik aracıyla, çığır açıcı girişimlerin üzerinde konuşulması ve geliştirilmesi için, bir çok aktörleri buluşturmayı amaçlamaktadır. Avrupa’dan akademisyenleri, sanayi sektör temsilcileri (ilaç, teşhis, dijital, görüntüleme, vb.), hasta grupları, klinisyenler, düzenleyiciler, yasal uzmanlar, etik uzmanlar ve sağlık ekonomistleri gibi bir çok grupların katılımı beklenmektedir. 

Kimler katılabilir?

IMI, sağlık ve ilaç AR-GE alanındaki tüm paydaşları Paydaşlar Forumuna katılmaya teşvik etmektedir: politika yapıcılar, akademisyenler ve araştırmacılar, ilaç endüstrisi ve sağlık alanında ki diğer sektörler, KOBİ’ler ve orta ölçekli işletmeler, hasta temsilcileri ve düzenleyiciler, sağlık STK’ları, diğer kamu-özel ortaklıkların temsilcileri ve araştırma fonu organizasyonları.

Notlar:

Etkinlik ajandasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Başvurmak için buradaki formu doldurmanız yeterli olacaktır.

Daha fazla bilgi için IMI’nin kendi websayfasında ki habere buradan ulaşabilirsiniz.

Başvurular 17 Mayıs 2019 tarihine kadar alınacaktır.