ECSEL Ortak Girişimi’nin 22 Şubat 2017’de açılışını ilân ettiği 2017 yılı çağrısına başvurular sürüyor. Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Ortak Girişimler’den biri olan Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL) ile elektronik bileşenler ve sistemlerin önemli uygulama alanlarında (akıllı ulaşım, akıllı toplum, akıllı enerji, akıllı sağlık, akıllı üretim vb.) ve bunların altyapısını oluşturan önemli teknolojilerde (yarı iletken üretimine ilişkin süreç, ekipman ve malzemeler, tasarım teknolojileri, siber fiziksel sistemler, akıllı sistemlerin entegrasyonu vb.) ortak araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor. Türkiye’den de kurum ve kuruluşların katılımına açık olan ECSEL Ortak Girişimi 2017 Çağrısı kapsamında pazara daha yakın, ürüne dönüştürülmesi daha kolay ve teknoloji olgunluk seviyesi daha yüksek olan projeler desteklenecek. 

Avrupa Komisyonu’nun 150 Milyon Avro ile katkı sağladığı ECSEL Ortak Girişimi 2017 Çağrısı’na Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 25 ülke katılıyor. Ülkelerin sağladığı ulusal katkılarla Çağrı’nın toplam bütçesi 291 Milyon Avro’ya ulaşmış durumda. Türkiye ulusal katkı anlamında çağrıyı toplam 3 Milyon Avro bütçeyle destekliyor.

Projeye katılan ülkeler şunlar: Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Letonya, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Türkiye ve Yunanistan. 

Çağrı kapsamında fonlanacak araştırma başlıkları aşağıda sıralanmakta:

Önemli Uygulama Alanları (key applications):
1.    Akıllı Hareketlilik (Smart Mobility) 
2.    Akıllı Toplum (Smart Society)
3.    Akıllı Enerji (Smart Energy)
4.    Akıllı Sağlık (Smart Health)
5.    Akıllı Üretim (Smart Production)

Önemli Yetenekler (Essential Capabilities):
1.    Yarıiletkenlerle ilgili Süreç, Ekipman ve Malzemeler (Semiconductor Process, Equipment and Materials) 
2.    Tasarım Teknolojileri (Design Technologies) 
3.    Siber Fiziksel Sistemler (Cyber-Physical Systems)
4.    Akıllı Sistem Entegrasyonu (Smart Systems Integration) 
5.    Emniyet ve Güvenlik (Safety and Security) 

ECSEL Ortak Girişimine ülkemiz araştırmacıları/kurumları tarafından Katılımcı Portalı (Participant Portal) üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacak destek başvurularında,  çağrı ortağı ülkelerden araştırmacılarla/kurumlarla birlikte oluşturacakları konsorsiyumlarla hazırlayacakları büyük ölçekli proje önerileri  bekleniyor. Projeyi sunan konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı araştırma ekibi/kurumdan oluşması gerekmektedir. 

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi/kurum, Avrupa Komisyonu ve kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve o kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecek. Ülkemizde TÜBİTAK tarafından fonlanacak projelerde yer alacak Türk araştırmacılar TÜBİTAK ARDEB-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ve sanayi kuruluşları TÜBİTAK TEYDEB-1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecek.

ECSEL’e Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Uluslararası proje önerileri bağımsız uluslararası bilimsel değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirilecek. Kurulacak uluslararası konsorsiyumlarca birinci aşama proje başvurusu (pre-proposal), koordinatör ortak tarafından 11 Mayıs 2017 tarihine kadar katılımcı portalı üzerinden elektronik ortamda çevrimiçi olarak yapılacak. Konsorsiyuma Türkiye’den ortak olan üniversite ve araştırma merkezlerinin uluslararası başvuru paralelinde 18 Mayıs 2017 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB-1001 Programına ilgili Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden başvurup çağrı metninde ve başvuru formunda belirtilen ve kuruluşa ait istenen diğer ek belgelerin posta veya kurye yoluyla en geç 25 Mayıs 2017 ARDEB Başkanlığına  ulaştırılması gerekiyor. Sanayi kuruluşları ve KOBİ’lerin ise 18 Mayıs 2017 tarihine kadar PRODİS üzerinden TEYDEB-1509 ön kayıt başvurusu  yapması ve aynı tarihte ilgili dökümanları posta veya kuryeye verilerek TEYDEB Başkanlığı’na göndermesi gerekiyor. 

Birinci aşamada yapılan başvurular format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından değerlendirilecek. Yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvurularını (full-proposal) yine katılımcı portalı üzerinden yapmaları istenecek. Yapılacak tüm başvuruların katılımcı portalı (participant portal) üzerinde 2017 yılı çağrılarının duyurusunun yapıldığı sayfadaki http://www.ecsel.eu/web/calls/Calls2017.php yönlendirmelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

 

 

 

Notlar

ECSEL 2017 TÜBİTAK Çağrı Takvimi:
18 Mayıs 2017    : Birinci aşama ARDEB-1001 proje önerisi online başvurusu için son gün (Üniversiteler, Araştırma Merkezleri) 
18 Mayıs 2017    : Birinci aşama TEYDEB-1509 ön-kayıt başvurusu için son gün (Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler)

ECSEL 2017 Uluslararası Çağrı Takvimi:
22 Şubat 2017    : Çağrının açılma tarihi
11 Mayıs 2017    : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)
Haziran 2017       : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet edilmesi
21 Eylül 2017      : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)
Kasım 2017          : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması