“FLAG-ERA II” (Flagship ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies – FET) alanı kapsamında desteklenmekte olan TÜBİTAK’ın da ortak olduğu bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, AB’nin çok ortaklı ve görece büyük bütçeli iki “Flagship” projesi olan Grafen (Graphene) ve İnsan Beyni (Human Brain Project) projeleri kapsamındaki  araştırma alanlarına katkı verebilecek diğer kuruluşları uluslararası ortak çağrılar vasıtasıyla desteklenmesidir.

 “FLAG-ERA JTC 2017” çağrısı açılmış olup, Ortak Çağrı Sekreteryasına online olarak yapılması gereken proje başvurularında ülkemiz araştırmacılarıdan, çağrı ortağı ülkelerden araştırmacılarla birlikte konsorsiyum oluşturdukları büyük ölçekli proje önerileri beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun

  • en az üç farklı ülkeden en az üç başvuru sahibi kişiden oluşması  veya
  • en az iki farklı ülkeden en az iki başvuru sahibi kişiden oluşması ve Grafen/İnsan Beyni proje ortakları arasından bir ortağın projede yer alması gerekmektedir.

Çağrı kapsamında fonlanacak araştırma başlıkları aşağıda verilmektedir:

Grafen temel araştırmalarına yönelik olarak;

1. Synthesis and characterization of Layered Materials (LMs) beyond graphene

2. Large scale production of heterostructures based on LMs

3. Vertical and lateral epitaxy of Graphene and Related Materials (GRMs) for optoelectronics

4. Functional ceramics incorporating GRMs

5. Inks for printing stable, GRM-based, semiconducting thin films

6. Modelling charge and heat transport in GRM-based composites

7. Ecotoxicology of GRMs

8. Nanofluidics using GRMs

9. Novel device concepts based on GRMs for quantum communication

10. Beyond CMOS switches and new computing paradigms based on GRMs

 

Grafen uygulamalı araştırmalarına yönelik olarak:

1. In-situ and ex-situ quality control of GRMs

2. Controlling doping in high quality large-area graphene

3. GRMs for smart textiles

4. Functional coatings using GRMs

5. GRMs for corrosion prevention and as lubricants

6. GRMs for thermal management and thermoelectrics

7. Biorecognition of specific disease markers using GRMs

8. Highly selective gas sensors based on GRMs

9. GRM-based bioelectronic technologies

İnsan Beyni temel ve uygulamalı araştırmalarına yönelik olarak:

1. Human brain intracranial data and their relationship to other aspects of brain organisation

2. Comparing morphology and physiology of cortical cell types in human and non-human primates

3. Comparative aspects of brain function and connectivity

4. Cross-species multi-scale data constraints for visuo-motor integration

5. The neural bases of spatial navigation and episodic memory

6. Models of auditory processing

7. Dynamics and representation in multi-level systems of human cognitive functions

8. Modelling dendrites within active networks

9. Testing predictive coding and attractor network models

10. Biological deep Learning

11. Disease modelling and simulation

12. Innovative modelling for allosteric drug discovery

13. Integration of simulation tools, neuromorphic computing and robotics with brain and behavioural studies for developing next-generation brain-computer interfaces

14. Text mining of cellular, synaptic, connectomic or functional properties of the brain

 

Proje kapsamındaki ülkeler konu başlıklarına göre şöyledir (Belçika tarafından sadece FNRS  çağrıya katılım sağlamıştır, Hollanda FWO için şartları lütfen tekrar kontrol ediniz);

  • Grafen (temel araştırma): BE, BG, DE, ES, FR, GR, HU, LT, LV, NL, RO, SE, SI, SK, TR
  • Grafen (Uygulamalı arştırma ve yenilik): ES, FR, GR, HU, IT, LT, LV, PL, RO, SE, SI, SK, TR
  • İnsan Beyni (temel ve uygulamalı araştırma): BE, BG, ES, FR, HU, IT, LT, LV, RO, SE, SI, SK, TR

 

Başvuru ve değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Uluslalararası proje önerileri bağımsız uluslarası bilimsel değerlendirme panelleri vasıtasıyla değerlendirelecektir. Uluslarası konsorsiyumun birinci aşama proje başvurusu (pre-proposal), koordinatör tarafından 14 Mart 2017 tarihine kadar Ortak Çağrı Sekreteryasına elektronik ortamda yapılmalıdır. Konsorsiyuma Türkiye’den dahil olan araştırmacının, ayrıca TÜBİTAK’a  6 Mart 2017 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (ardeb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden birinci aşama başvurusunu iletmesi gerekmektedir (FlagEra başvuru linki Program adı: ERANET (1.AŞAMA) aktif başvurlar sekmesi içerisinde yer almaktadır.), başvurunun ıslak imzalı halini ise 17 Mart 2017 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB’e iletilmesi gerekmektedir.

 

Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal başvuru koşulları açısından yeterli bulunan projelerin yürütücülerinden ikinci aşama başvuruları (full-proposal) istenecektir. Ortak Çağrı Sekreteryasına yapılacak tüm başvurular https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-announcement/ websitesi üzerinden duyurulmuş olan çağrı başvuru sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir (https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/flag-era-jtc-2017-pre-proposal-submission/) çağrı metni detaylarına ulaşmak için (https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-announcement/ ) adresine tıklayınız. Projeleriniz için ortak arama formuna erişim için https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/jtc-2017-partner-search-tool/partner-search-form/ adresine tıklayınız.

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, kendi ülkesindeki çağrı metninde belirtilen fonlayıcı kurum tarafından ve o kurumun yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecektir. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu nedenle, projeyi sunan konsorsiyumdaki tüm ortakların çağrı metninde belirtilen genel ve fonlayıcı ülkelerin ulusal uygunluk kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

“FLAG-ERA II” Projesi TÜBİTAK Çağrı Takvimi:

06 Mart 2017              : Birinci aşama proje önerisi online başvurusu için son gün

17 Mart 2017             : Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün

“FLAG-ERA II” Projesi Uluslararası Çağrı Takvimi:

09 Ocak 2017             : Çağrının açılma tarihi

14 Mart 2017              : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün  (17:00 CET)

23 Mayıs 2017           : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet   edilmesi

11 Temmuz 2017      : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Kasım 2017                : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

 

ULUSAL BAŞVURU SÜRECİ:

Ortak Çağrı Sekreteryası’na yapılan başvuruya paralel olarak TÜBİTAK “FLAG-ERA II – JTC 2017” Proje Önerisi Başvuru Formu bütün ekleri ile birlikte elektronik ortamda 6 Mart 2017, basılı olarak 17 Mart 2017 tarihine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB)  iletilmelidir.

Proje başvurularının, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun olması gerekmektedir. Ancak, bu çağrı kapsamında Türk proje ekibinde yurtdışı araştırmacı görevlendirilmesi mümkün değildir. Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulan proje önerisinde birden fazla Türk ekibinin yer alması durumunda, ilgili kurumlar ancak ayrı iş paketlerinde görevli iseler ve görevleri iki ayrı 1001 projesi kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte ise, iki ayrı Türkçe başvuru formu hazırlayarak başvuru yapabilirler. Aksi takdirde, bir kurumun yürütücülüğünde diğer kurum araştırmacı olmalı ve tek bir Türkçe başvuru formu hazırlanmalıdır. Bu çağrı kapsamında bir kişi, ancak bir projede yürütücü olarak yer alabilir.

 

TÜBİTAK’a sunulacak 1. aşama başvuru formunda, Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulan İngilizce öneriden farklı olarak, Türk ortakların yapacağı çalışmaların daha detaylı olarak verilmesi beklenmektedir.

Basılı kopya gönderimi için;

TÜBİTAK-ARDEB

Destek Programları Müdürlüğü

Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere/Ankara

 

PROJE SÜRESİ – BÜTÇESİ

  • Projelerin süresi maksimum 36 ay olabilir. Türk ortaklar tarafından TÜBİTAK’a önerilecek projeler için destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL’dir.
  • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
  • Kurum hissesi, toplam bütçenin %10-50’si arasında olup; PTİ için maksimum toplam tutar 120.000 TL’dir.
  • ERA-NET projeleri kapsamında; Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek yurt içi/yurt dışı seyahat giderleri için sağlanan bütçeye ek olarak 10.000 TL’ye kadar (maksimum seyahat bütçesi 30.000 TL olacak şekilde) ödenek talebinde bulunulabilir.

Bilgi notu için lütfen tıklayınız

İRTİBAT NOKTALARI:

Avrupa Birliği Çerçeve Programları:

Ezgi BENER      mail:ncpict@tubitak.gov.tr Telefon: 0312 298 1785

Mete KARACA mail:ncpict@tubitak.gov.tr   Telefon:  0312 298 1786

ARDEB 1001 Destek Programı:

Grafen : İnci AKŞAHİN mail: inci.aksahin@tubitak.gov.tr Telefon:0312 298 1182

İnsan Beyni : Aykut BAŞARAN mail: aykut.basaran@tubitak.gov.tr Telefon: 0312 2981223